ขนุนพันธุ์ดี ขนุน”เพชรดำรง”

เพชรดำรง ขนุนพันธุ์ดีเนื้อหนารสหวานจัด ขนุนพันธุ์ เพชรดำรง เป็นขนุนที่มีเนื้อสีเหลือง ยวงใหญ่ เนื้อหนาเมล็ดเล็ก และรสชาติหวานจัด เจ้าของสายพันธุ์คือ คุณดำรงศักดิ์ วิริยศิริ ได้การทำผสมพันธุ์โดยใช้ขนุนพันธุ์คุณหญิงเป็นพ่อพันธุ์

และพันธุ์ทองประเสริฐเป็นแม่พันธุ์ ใช้เวลานานถึง 10ปี จึงได้ขนุนสายพันธุ์นี้ที่รวมเอาลักษณะเด่นของขนุนมาครบเกือบทุกหประการโดยเฉพาะมีเนื้อหนามากถ้ามีการบำรุงรักษาอย่างดีจะได้ขนุนที่มีเนื้อหนาถึง 2 เซนติเมตร ที่สำคัญยังเป็นสายพันธุ์ขนุนที่เกิดขึ้นด้วย

การผสมพันธุ์จากฝีมือมนุษย์ซึ่งนับว่าหาได้ยากมาก เนื่องจากขนุนสายพันธุ์ดีดี ในอดีตที่ผ่านมาเกิดจากคัดเลือกต้นจาการเพาะเมล็ดทั้งหมด

ลักษณะสำคัญของขนุนเพชรดำรง การเจริญเติบโตเป็นแบบตั้งตรง รูปทรงของพรงพุ่มเป็นรูปพีนะมิดกว้าง ใบมีลักษณะรูปไข่กลับ สีเขียวใบมันวาว ขอบใบเป็นคลื่น ฐานใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ผลมีรูปร่างกลม ปลายผลป้าน ฐานของขั้วผลบุ๋ม รูปร่างของยวงวงกลม สีเหลืองอมส้ม เมล็ดกลม

ในปัจจุบันนี้เริ่มมีเกษตรได้นำขนุนพันธุ์ เพชรดำรง จากการดูและสังเกต จัดเป็นขนุนที่ให้ผลผลิตดกมาก เนื้อหนามาก เนื้อหนาประมาณ1.5-2 ซม. และรสชาติหวานอร่อย เมื่อนำมาแกะเนื้อขายจะวางตลาดได้นานเพราะเนื้อไม่เละ เมล็ดมีขนาดเล็กมาก

อีกทั้งเยื่อหุ้มเมล็ดบาง ผลที่มียวงหนามากๆ บางผลจะชั่งเฉพาะเนื้อจะได้ น้ำหนัก5-6ยวงต่อ 1 กิโลกรัม ให้เนื้อหรือยวง 52 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล เปลือกผลบางไม่เป็นสนิมง่าย ที่สำคัญเป็นขนุนพันธุ์เบา ติดผลเร็วหลังปลูกเพียง 2-3 ปีเท่านั้น

ผลมีน้ำหนักโตเต็มที่ 10-15 กิโลกรัมต่อผล เหมาะที่จะปลูกเพื่อแกะยวงขายนอกจากนั้น ด้วยความหนาของเนื้อยังสามารถนำไปแปรรูปโดยการเชื่อมหรือนำไปทอดแบบทุเรียนทอดกรอบได้

ขนุนเป็นผลไม้ที่ขึ้นในดินได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่ต้องระบายน้ำดี ส่วนดินเหนียวหรือดินทรายต้องมีการปรับปรุงด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก

เห็นไหมคะ ผลไม้บ้านเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa